Ackorduppgörelse

Får man till en uppgörelse av denna typ innebär det at skulden skrivs ner till en viss procent av vad den ursprungligen var. Resten som är kvar efterskänker fordringsägaren. ”Ackordprocent” är vad man kallar den procenten som skulden skrivs ner med. Skrivs en skuld på 10 000 kr ner till 40 % betyder det att…

Ändra villkoren

Det behöver inte handla om några större summor som gör att man hamnar i en svår ekonomisk situation. Skulle man t ex gå back 2 000 kr per månad blir detta ganska mycket pengar över tiden. Och skulder har en tendens att bara bli värre och värre ju längre man har problem med dem. Något…

Frivillig överenskommelse

Detta är den allra vanligaste metoden för att få till en bättre situation. Det hela går ut på att man tar kontakt med fordringsägarna och försöker få till en uppgörelse som dels kommer att göra dig skuldfri så snabbt som möjligt och samtidigt ser till att du betalar den största summan du klarar av. Om…

Alternativ till skuldsanering

Det gäller att göra allt man kan för att klara sig ur en ekonomisk svår situation innan man försöker att få skuldsanering. För att ha skuldsanering är inget att eftersträva då man t ex kommer att få leva på existensminimum under flera år. Därför ska man göra allt som står i ens makt för att slippa…

Vad händer vid skuldsanering?

Något man ska ha klart för sig är att det inte kommer att bli några lätta år ifall man får skuldsanering. Skuldsanering är inget man ska ha som mål utan det är enbart något som kan hjälpa till ifall problemen är alldeles för stora. Du får nämligen räkna med att leva på existensminimum under de närmaste…

Vad kan saneras i skuldsaneringen?

En skuldsanering omfattar de allra flesta skulderna som finns när ett beslut tas av Kronofogden. Vid denna tidpunkt bortfaller även borgenärens rätt till eventuell ränta och dröjsmålsränta på skulderna från denna dag. Dock finns det några typer av skulder som kan undantas från detta beslut och några av dessa är: Skulder som är villkorade. Detta är skulder…

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är något man ska ta på största allvar. Betydelsen av detta är nämligen att en person har så stora skulder att den inte klarar av att återbetala dessa inom en överskådlig framtid (alltså på ganska lång tid / många år). Då kan Kronofogden gå in och godkänna en ansökan som betyder att dessa skulder…

Bedömning av skuld & betalförmåga

Vill man få till en skuldsanering kommer Kronofogden att göra en bedömning av den ansökandes möjlighet att betala av skulderna i framtiden. Här tar Kronofogden hänsyn till den totala skulden, hur stora inkomsterna är nu och de kommer att vara i framtiden, ålder, arbetsförmåga, utbildning, eventuella sjukdomar och arbetslöshet. I skuldsaneringslagen finns det inget som säger exakt…

Prioritera bland skulderna

I en annan artikel här på sajten har du kunnat läsa att det är väldigt viktigt att skaffa sig en överblick över sina skulder och den nuvarande ekonomiska situationen. Har man väl gjort detta är det dags att gå vidare och börja att prioritera vart pengarna ska gå. Det allra första man ska prioritera är att lägga…

Kronofogdens utredning

Uppfylls de kraven som Kronofogden ställer för att skuldsanering ska godkännas kommer deras beslut att bli att en sådan inleds. Då kommer myndigheten att lämna ett förslag på hur denna sanering ska skötas. I förslaget hittar man här t ex en betalningsplan som normalt ligger på fem år. Hur mycket som ska betalas osv enligt denna plan…