Säkerhet

Vid större lån är det vanligt att låntagaren lämnar något i säkerhet till långivaren. Vid t ex bolån är det nyinköpta huset / lägenheten säkerheten och vid ett billån är det bilen som är säkerheten.  Det du har lämnat i säkerhet till långivaren gör att du kan få en lägre räntekostnad då det inte alls…

Subprimelån

Detta är ett ord som kommer från USA och som hänvisar till lån som inriktar sig på låntagare som inte har de bästa ekonomiska förutsättningarna. Ett subprimelån tas i förhållande till värdet på de tillgångarna som belånas. Det görs ingen bedömning alls av låntagarens kreditvärdighet.  Tanken bakom var att värdet på tillgångarna skulle öka och…

Reporänta

Reporäntan är vår centralbanks (Riksbanken) styrränta, vilken styr vad banker kan låna in pengar för och vilken ränta de får om de placerar pengar hos Riksbanken. Den styr således ofta bankernas räntor på lån samt sparkonton. Reporäntan är ett sätt att styra ekonomin genom att påverka hur folk agerar, t ex genom att göra det…

Styrränta

När Riksbanken lånar ut pengar till landets långivare tar de självklart ut ränta på lånet så som man normalt gör. Denna ränta är en så kallad styrränta, vilken oftast benämns reporänta.  Namnet kommer sig av det faktum att Riksbanken använder denna ränta för att hjälpa ekonomin i landet på traven. Alltså att de försöker ”styra” ekonomin. Vanligt…

Snabblån

Snabblån är ännu ett namn på de små och snabba lån man kan ta med kortare löptid. Fokus för snabblån är att pengarna betalas ut snabbt till ditt konto när du har blivit godkänd och givetvis även att ansökan behandlas snabbt. Ofta ska du ha pengarna på ditt konto samma dag eller nästa (förutsatt att…

SMSlån

SMSlån är det vanligaste samlingsnamnet på den typ av små och snabba lån som har blivit riktigt populär på senare år. Det är en typ av lån där du kan låna små belopp, från början vanligtvis upp till 10 000 kr och med en återbetalningstid på endast 30 – 90 dagar istället för det normala…

Skuldebrev

Skuldebrevet är ett skriftligt dokument där det står vilken summa som ska betalas och när det ska göras. Här står villkoren för lånet nedskrivna. Innan du tar ett lån får du normalt skriva under en form av skuldebrev, alltså ett kontrakt med långivaren. På så vis lovar du att sköta din del av ansvaret, t…

Serieamortering

Detta är en form av amortering där amorteringsbeloppet från början startar på en låg nivå för att sedan öka. Hur mycket den ökar vid varje betalningstillfälle är fastställt redan från början. T ex påverkar hur lång tid du ska amortera lånet på hur denna ökning ser ut.

Rörlig ränta

När man t ex tar ett bolån har man ett val att göra angående vilken typ av ränta som man vill ha. Alternativen är fast ränta och rörlig ränta. Med rörlig ränta menas en ränta som hela tiden kommer att ändra sig efter hur ränteläget ser ut på marknaden. Räntan kan gå upp om marknadsräntan / reporäntan…

Ränteskillnadsersättning

Har du ett bolån med bunden ränta som du vill betala tillbaka i förtid kommer du att få betala något som kallas ränteskillnadsersättning, vilket är en avgift som ska täcka långivarens egna kostnader som uppstår när du avbryter ett bundet lån i förtid. För bundna lån så är det nämligen normalt så att långivaren själv har lånat in din…