Blandade spartips för bilen

Minska luftmotståndet Att på en bil som ökar luftmotståndet är negativt om man ser på förbrukningen av bränsle. En takbox kan t ex öka bränsleförbrukningen med 0,1 – 0,2 l/mil. Vilket ju innebär en ökad kostnad på 2 – 3 kr per körd mil. Kör man många onödiga mil med en takbox på kan det…

Spara på bilförsäkring

Att ha en bil är standard i de flesta hushållen. Speciellt om man inte bor i någon större stad. Denna bil måste vara försäkrad och detta är ganska stor kostnad varje år. Som med de mesta annat här i världen så varierar priserna kraftigt mellan de olika försäkringsbolagen. Detta kan med tur föra med sig…

Förbehållsbelopp

Gör Kronofogden en utmätning på lönen kommer de först att räkna ut vad som hushållet behöver för att klara uppehället. Summan som man efter detta kommer fram till kallas för förbehållsbelopp. Vad som räknas in är t ex kostnader för boende, arbetsresor, barnomsorg, sjukvård och ett schablonberäknat belopp för de övriga kostnaderna. I normalbeloppet beräknas…

Utmätning

Har skulden fortfarande inte betalats kan fordringsägaren begära att Kronofogden ska göra en utmätning. Utmätningen går kort ut på att myndigheten kollar upp ekonomin för den som inte betalat, för att på detta vis ta reda på vilka inkomster och tillgångar som finns. Visar det sig då det t ex att det finns värdefulla tillgångar…

En betalningsanmärkning

Om du inte i har betalat en skuld innan det att du får ett utslag från Kronofogden eller det att tingsrätten fastställer en dom är detta något som förs in i Kronofogdemyndighetens register. Detta är ett register som kreditupplysningsföretagen övervakar och kommer man med där åker man även på en betalningsanmärkning. Något som många inte…

Invändning

Som vi tidigare nämnde går det att bestrida en delgivning. Anledningen till att man kan göra detta är att ett betalningsföreläggande inte alls är samma sak som att man har fastställt skulden. Anser du att du inte alls har någon skuld att betala ska du kontakta Kronofogden och meddela dem detta. Samma gäller ifall du…

Betalningsföreläggande

Betalar man inte en skuld efter det att inkassokrav har kommit kan fordringsägaren eller inkassoföretaget kontakta Kronofogdemyndigheten och hos dem ansöka om ett betalningsföreläggande. Beslutar Kronofogden att utfärda ett betalningsföreläggande betyder detta att de har beslutat att du är skyldig att betala tillbaka det du har krävts på. Sen är detta inte alls samma sak…

Inkasso

Ett inkassokrav kan en fordringsägare skicka ut till dig ifall du inte betalar det som du är skyldig dem. De kan antingen skicka ut detta krav själva eller så anlitar den en annan firma som specialiserar sig på just detta. I detta krav ska man enkelt kunna hitta exakt vilket skuldbelopp som gäller men också…

Dröjsmålsränta

Finns det i det ingångna avtalet ett avsnitt om dröjsmålsränta så ska denna betalas ifall man inte har skött återbetalningarna som planerat. Dröjsmålsräntan tas ut från den dagen som det är angivet i avtalet. Denna dag brukar vara sista förfallodagen och därmed räknas ränta från denna dag. Finns det inget avtalat om dröjsmålsränta är det…

Påminnelse

Det vanligaste ifall du inte betalar din räkning vid förfallodatumet är att du får en påminnelse ett tag efteråt. Ofta klarar du dig undan en påminnelse även om du har betalat räkningen någon dag för sent. Oftast kommer det komma med en avgift när en påminnelse skickas ut. Denna avgift får ligga på max 50…