Löptid

Löptiden är helt enkelt den tidsperioden som lånet sträcker sig över. När löptiden är slut och om du har betalat tillbaka som du ska så ska hela lånet vara återbetalat.  Löptiden avtalas när lånet tas ut och påverkar hur mycket du måste amortera / betala in varje månad. Lånar du t ex 100 000 kr…

Långivare

Långivare är ett bra samlingsnamn på alla aktörer som lånar ut pengar. Motsatsord är låntagare, alltså den som tar lånet. Det måste inte var en bank utan kan vara ett kreditinstitut. Viktigt är ofta att de har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva sådan verksamhet. Eftersom begreppet långivare är ganska allmänt kan många falla inom ramarna,…

Lånevillkor

Vid sökande av lån är det väldigt viktigt att veta exakt hur villkoren ser ut för det önskade lånet. I lånevillkoren ska du kunna hitta all information som är nödvändig för att veta vad som gäller för ditt lån, t ex vilken ränta du får, andra avgifter, löptid / hur du ska betala tillbaka, dröjsmålsräntor…

Låneskyddsförsäkring

Vid tecknande av lån finns det ganska ofta som tillval att skaffa sig en låneskyddsförsäkring / låneskydd. Denna försäkring är tänkt att hjälpa till vid oförutsedda händelser som påverkar förmågan att betala tillbaka lånet som det är tänkt, t ex vid sjukdom eller om man blir arbetslös. Det är som en vanlig försäkring där man…

Låneskydd

Detta är en försäkring som erbjuds av långivaren som du tar ditt lån hos. Den är till för att hjälpa dig att klara av betalningar på lånet eller att betala tillbaka det vid oförutsedda ekonomiska händelser som gör att du får svårt att klara betalningarna. Exempelvis oförutsedd arbetslöshet eller sjukskrivning, vilket påverkar återbetalningsförmågan. Ofta täcker…

Lånelöfte

Vid ett bostadsköp är det bra att ha ett lånelöfte. Detta är nämligen ett löfte  / bevis, som man ansöker om inför ett bostadsköp, från ett låneinstitut att de är beredda att låna ut pengar till dig (och hur mycket etc) ifall du ska köpa bostad. I vissa fall kan det vara ett krav för att få vara…

Låneinstitut

För att ett företag ska räknas som ett låneinstitut krävs det att Finansinspektionen (FI) har godkänt att bolaget ska ha rätt att bevilja kredit. Eftersom kredit är samma sak som lån betyder det att FI har godkänt att ett låneinstitut lånar ut pengar. De största låneinstituten i landet är de stora bankerna som både erbjuder…

Låneförmedlare

Det finns flera företag som man kan kalla för låneförmedlare. Detta är företag som själva inte lånar ut pengar till dig, utan istället sammanför dig med de banker och långivarna som kan erbjuda dig att lån som passar dig. Snabbt kan man säga att det går till så att du skickar in en ansökan till…

Lånebesked

Söker du ett lån kommer du att få ett lånebesked. Detta är helt enkelt ett svar på din ansökan som säger ifall du har blivit godkänd att låna eller ej. Om du blir nekad kan du kolla igenom vad som är skälet till detta. Uppfyller du de grundläggande kraven på inkomst, inga betalningsanmärkningar osv? Det…

Lånebelopp

Lånebeloppet är hur mycket du kan, vill eller får låna. Alla långivare har en maxgräns som du inte kan överstiga och ibland kan du även begränsas till lite lägre belopp, ifall din ekonomi är lite sämre. Du behöver givetvis inte heller låna maxbeloppet om du inte vill utan du kan välja det som passar dig…