Avbetalningsplan

Kommer man efter med återbetalningarna på ett lån eller någon annan skuld kan man eventuellt upprätta en avbetalningsplan i samarbete med företage som du har skulden hos. Tanken är att man ska kunna få hjälp att hitta en rimlig återbetalningsplan som gör att man klarar av att sköta inbetalningarna även om ekonomin är lite sämre.…

Anskaffningsvärde

Detta är det värde som t ex en fastighet eller aktie har vid den tidpunkten som köpet görs.  När det gäller bostad kan anskaffningsvärde / köpeskilling påverka hur mycket du får låna. Vanligen får man låna som mest 85 procent av bostadens värde eller som mest 85 procent av köpeskillingen. En bostad kan vara värd…

Annuitet / Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån med lika stora inbetalningar varje månad, inräknat både ränta och amortering / avbetalning. En del lån använder denna metod och en del använder så kallad rak amortering, där amorteringen alltid är samma men räntan minskar. Det som utmärker annuitetslånet är att i början av återbetalningstiden är en större del av…

Amorteringsplan

En amorteringsplan är den planen man lägger upp för återbetalandet av ett lån. Hur man väljer att betala tillbaka ett lån kan skilja sig lite mellan olika lån och när man tar vissa lån kan man bestämma det själv. Läs mer om amortering. De två vanligaste sätten att betala tillbaka är rak amortering och annuitet. Vid rak amortering…

Amorteringsbelopp

Det är det beloppet som du betalar i amortering till långivaren vid varje tillfälle. Alltså det som du betalar utöver ränta och andra avgifter som kan finnas med på avin. Läs mer om amortering. Viktigt att veta är att du oftast kan betala in ett större belopp än det som står på avin och som finns med i…

Dröjsmålsränta

Betalar du inte en skuld i tid finns det risk att du åker på något som brukar kallas för dröjsmålsränta. Det är helt en ränta på din obetalda skuld. Skillnaden mellan detta och vanlig ränta är att dröjsmålsräntan är högre och att man bara betalar den om en inbetalning av något skäl skulle utebli. Detta…

Banksekretess

Vänder man sig till en bank för att antingen ta ett lån eller för att rådgöra i ekonomiska frågor är det viktigt att man kan känna sig trygg.  Som ett led i detta finns banksekretessen som säger att en anställd på en bank inte får lämna ut uppgifter om dig till utomstående. Det råder alltså…

Banklån

Träffar man på någon som säger att den ska söka ett banklån brukar det vanligaste vara att personen menar att den ska ansöka om ett så kallat privatlån. Detta är ett lån utan säkerhet och du kan vanligen låna mellan ca 10 000 -350 000 kr (dock ibland upp mot 600 000 kr hos vissa banker).…

Amortering

Amortering är avbetalning av lån / skuld, alltså att betala in ett belopp som minskar din kvarvarande skuld. Utöver detta betalar man normalt också ränta. Det finns ett antal olika typer av amortering som man kan välja på när man ska betala tillbaka ett lån. Sen är det inte säkert att alla lånetyper har alla valen. Läs mer…

Amortera

Ett lån som man tar ska ju alltid betalas tillbaka och det är här som ordet amortera kommer in. Ordet amortera används för att beskriva det som du gör när du betalar tillbaka på själva lånet. En avbetalning på ett lån kallas för amortering och att amortera är alltså det man gör när man gör en avbetalning…