Vår metod

Det första man ska göra ifall man vill bli av med sina skulder är att skaffa sig en god överblick över hur det ser ut för tillfället. Sammanställ skulderna och prioritera Detta innebär att man ska sammanställa alla skulder och dela upp dem efter vad de kostar varje månad i ränta. En amortering är ingen kostnad på…

Alternativ till skuldsanering

Det gäller att göra allt man kan för att klara sig ur en ekonomisk svår situation innan man försöker att få skuldsanering. För att ha skuldsanering är inget att eftersträva då man t ex kommer att få leva på existensminimum under flera år. Därför ska man göra allt som står i ens makt för att slippa…

Vad händer vid skuldsanering?

Något man ska ha klart för sig är att det inte kommer att bli några lätta år ifall man får skuldsanering. Skuldsanering är inget man ska ha som mål utan det är enbart något som kan hjälpa till ifall problemen är alldeles för stora. Du får nämligen räkna med att leva på existensminimum under de närmaste…

Vad kan saneras i skuldsaneringen?

En skuldsanering omfattar de allra flesta skulderna som finns när ett beslut tas av Kronofogden. Vid denna tidpunkt bortfaller även borgenärens rätt till eventuell ränta och dröjsmålsränta på skulderna från denna dag. Dock finns det några typer av skulder som kan undantas från detta beslut och några av dessa är: Skulder som är villkorade. Detta är skulder…

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är något man ska ta på största allvar. Betydelsen av detta är nämligen att en person har så stora skulder att den inte klarar av att återbetala dessa inom en överskådlig framtid (alltså på ganska lång tid / många år). Då kan Kronofogden gå in och godkänna en ansökan som betyder att dessa skulder…

Kronofogdens utredning

Uppfylls de kraven som Kronofogden ställer för att skuldsanering ska godkännas kommer deras beslut att bli att en sådan inleds. Då kommer myndigheten att lämna ett förslag på hur denna sanering ska skötas. I förslaget hittar man här t ex en betalningsplan som normalt ligger på fem år. Hur mycket som ska betalas osv enligt denna plan…

Skuldsanering

Har du dragit på dig skulder är det viktigt att få ordning på dessa om de har blivit så stora att de medför problem för din ekonomi. Viktigt är att inte ge upp då det oftast går att göra mycket med privatekonomin om man är beredd att offra en del. Varför de ekonomiska problemen har…