Vilka metoder ska man testa?

Det är aldrig enkelt att säga vilken lösning varje enskild person ska testa då alla sitter i olika ekonomiska situationer. Sedan ska man även komma ihåg att fordringsägarna även måste gå med på den föreslagna lösningen och det är inte säkert att de går med på något alls. Det finns ett antal olika faktorer som…

Amortera kapitalskulden först

När en skuld betalas går det normalt till så att man vid varje tillfälle betalar in pengar som täcker avgifter, räntor och amortering. Hur stor amorteringen blir avgörs av mängden pengar som betalas in då räntor och liknande tar pengarna först och det som blir kvar används för amortering. Detta är standardlösningen men det går att…

Ackorduppgörelse

Får man till en uppgörelse av denna typ innebär det at skulden skrivs ner till en viss procent av vad den ursprungligen var. Resten som är kvar efterskänker fordringsägaren. ”Ackordprocent” är vad man kallar den procenten som skulden skrivs ner med. Skrivs en skuld på 10 000 kr ner till 40 % betyder det att…

Ändra villkoren

Det behöver inte handla om några större summor som gör att man hamnar i en svår ekonomisk situation. Skulle man t ex gå back 2 000 kr per månad blir detta ganska mycket pengar över tiden. Och skulder har en tendens att bara bli värre och värre ju längre man har problem med dem. Något…

Frivillig överenskommelse

Detta är den allra vanligaste metoden för att få till en bättre situation. Det hela går ut på att man tar kontakt med fordringsägarna och försöker få till en uppgörelse som dels kommer att göra dig skuldfri så snabbt som möjligt och samtidigt ser till att du betalar den största summan du klarar av. Om…

Alternativ till skuldsanering

Det gäller att göra allt man kan för att klara sig ur en ekonomisk svår situation innan man försöker att få skuldsanering. För att ha skuldsanering är inget att eftersträva då man t ex kommer att få leva på existensminimum under flera år. Därför ska man göra allt som står i ens makt för att slippa…

Vad händer vid skuldsanering?

Något man ska ha klart för sig är att det inte kommer att bli några lätta år ifall man får skuldsanering. Skuldsanering är inget man ska ha som mål utan det är enbart något som kan hjälpa till ifall problemen är alldeles för stora. Du får nämligen räkna med att leva på existensminimum under de närmaste…

Vad kan saneras i skuldsaneringen?

En skuldsanering omfattar de allra flesta skulderna som finns när ett beslut tas av Kronofogden. Vid denna tidpunkt bortfaller även borgenärens rätt till eventuell ränta och dröjsmålsränta på skulderna från denna dag. Dock finns det några typer av skulder som kan undantas från detta beslut och några av dessa är: Skulder som är villkorade. Detta är skulder…

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är något man ska ta på största allvar. Betydelsen av detta är nämligen att en person har så stora skulder att den inte klarar av att återbetala dessa inom en överskådlig framtid (alltså på ganska lång tid / många år). Då kan Kronofogden gå in och godkänna en ansökan som betyder att dessa skulder…