Bedömning av skuld & betalförmåga

Vill man få till en skuldsanering kommer Kronofogden att göra en bedömning av den ansökandes möjlighet att betala av skulderna i framtiden. Här tar Kronofogden hänsyn till den totala skulden, hur stora inkomsterna är nu och de kommer att vara i framtiden, ålder, arbetsförmåga, utbildning, eventuella sjukdomar och arbetslöshet. I skuldsaneringslagen finns det inget som säger exakt…

Kronofogdens utredning

Uppfylls de kraven som Kronofogden ställer för att skuldsanering ska godkännas kommer deras beslut att bli att en sådan inleds. Då kommer myndigheten att lämna ett förslag på hur denna sanering ska skötas. I förslaget hittar man här t ex en betalningsplan som normalt ligger på fem år. Hur mycket som ska betalas osv enligt denna plan…

Skuldsanering

Har du dragit på dig skulder är det viktigt att få ordning på dessa om de har blivit så stora att de medför problem för din ekonomi. Viktigt är att inte ge upp då det oftast går att göra mycket med privatekonomin om man är beredd att offra en del. Varför de ekonomiska problemen har…

Lån trots skuldsaldo

Finns det skulder som ligger hos Kronofogden innebär detta nästan alltid att en ansökan om lån nekas. Detta då långivarna anser att en person som fortfarande inte har betalat tillbaka tidigare skulder har en större risk att inte kunna betala tillbaka denna nya skuld. Men även om den stora majoriteten säger nej till dessa ansökningar…