Ackorduppgörelse

Får man till en uppgörelse av denna typ innebär det at skulden skrivs ner till en viss procent av vad den ursprungligen var. Resten som är kvar efterskänker fordringsägaren. ”Ackordprocent” är vad man kallar den procenten som skulden skrivs ner med. Skrivs en skuld på 10 000 kr ner till 40 % betyder det att…