Det har blivit vanligare med seniorlån

De äldre i landet har ofta stora förmögenheter i sina bostäder som inte används till något speciellt. Statistik säger att nästan var tredje person över 55 år äger sin bostad och inte har några lån. Detta värdet kan man ju ha mycket skoj för ifall man hade haft det i form av kontanter och därför…