SBAB funderar över taket

Från och med oktober börjar ju det nya bolånetaket på 85 % att gälla. Tanken med detta är ju att folk verkligen bara ska låna om de har en ekonomi som klarar av betalningarna. Nu finns det tecken på att bolåneinstituten kommer att kringgå detta då de kommer att erbjuda kunderna större blancolån istället för…