Kort och avgifter

Vi går mot ett samhälle där kontanter inte längre alls spelar så stor roll då det är betalningar via Internetbank och olika typer av kort som till stor del har tagit över det hela. Dock är det inte gratis för företagen som tar emot betalningar via kort på samma vis som det inte är gratis…