Utmätning

Har skulden fortfarande inte betalats kan fordringsägaren begära att Kronofogden ska göra en utmätning. Utmätningen går kort ut på att myndigheten kollar upp ekonomin för den som inte betalat, för att på detta vis ta reda på vilka inkomster och tillgångar som finns. Visar det sig då det t ex att det finns värdefulla tillgångar…