Styrränta

När Riksbanken lånar ut pengar till landets långivare tar de självklart ut ränta på lånet så som man normalt gör. Denna ränta är en så kallad styrränta, vilken oftast benämns reporänta.  Namnet kommer sig av det faktum att Riksbanken använder denna ränta för att hjälpa ekonomin i landet på traven. Alltså att de försöker ”styra” ekonomin. Vanligt…