CSNlån

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är det som har ansvaret för lån som ges till studenter här i landet. Den vanligaste hjälpen man kan få från dem är just det som kallas för CSNlån, eller som ofta också kallas för studielån. Detta är ett förhållandevis föremånligt lån som hjälper väldigt många att ha råd att leva under…