Räntesats / räntefot

Räntesats och räntefot är två ord för samma sak. Räntefot är troligen det mest ovanliga. Om man pratar om räntans förhållande till lånat belopp och tid så pratar man om räntesats. Räntesats är egentligen sak som när man bara pratar om ränta i de flesta fall. Om någon säger ”Vad har banken för ränta på…