Rak ränta

Rak ränta är ett ovanligt fenomen som inte är direkt fördelaktigt. Det funkar så att den som tar ett lån betalar ränta på det ursprungliga lånebeloppet under hela låneperioden. Amorteringar / avbetalningar på själva skulden tas det alltså inte hänsyn till när räntan beräknas. I vanliga fall räknar man alltid ränta på den kvarvarande skulder…