Köpebrev

När det är dags för ett fastighetsköp upprättar man ett köpebrev, som är ett juridiskt bindade dokument och kvitto som definierar ägandet av fastigheten. Det visar t ex villkoren för köpet, däribland att betalningen i köpekontraktet är uppfylld. Köpebrevet är ett bevis på äganderätten och kan med fördel upprättas även vid köp av annan egendom…

Köpebrev

Vid köp av någon form av hus använder sig utav ett köpebrev. Detta köpebrev har vissa formella krav för att det ska vara godkänt. Passande nog finns det mallar som man kan använda när man ska uppföra ett köpebrev. T ex kan du gå in på Villaägarnas riksförbunds hemsida där de har förslag på mall.…