Invändning

Som vi tidigare nämnde går det att bestrida en delgivning. Anledningen till att man kan göra detta är att ett betalningsföreläggande inte alls är samma sak som att man har fastställt skulden. Anser du att du inte alls har någon skuld att betala ska du kontakta Kronofogden och meddela dem detta. Samma gäller ifall du…