Förtidslösa lån

Det kan vara så att man har hamnat i en ekonomisk situation som ser bättre ut än vid den tid man tog sitt lån och att man vill och har möjlighet att antingen minska sin skuld eller göra sig av med den helt.  Det är då förtidslösning av lån kommer in i bilden. Reglerna för…