Förseningsavgift

Betalar du inte en skuld i tid är det risk att du får betala en förseningsavgift. Denna avgifts storlek kan variera beroende på vad det handlar om men får enligt lag inte vara hur stor som helst. Kanske kan den vara 50 kr eller 100 kr men ibland tyvärr även högre. Det är något man…