Kort och förmåner

För att göra det ännu mer intressant att skaffa ett kort så har man vanligen lagt på lite olika förmåner av olika slag. Det skiljer mellan olika kort när det gäller vilka förmåner som du kan få tillgång till och vi ska här titta lite närmare på olika typer av förmåner som kommer med ett…