Energilån

Funderar du på att investera i energibesparande lösningar för ditt hem? Eller funderar du på ett mer miljövänligt uppvärmningssystem? Eller möjligtvis bägge alternativen. Är det så ska du veta att du kan söka ett speciellt lån som kallas energilån som är tänkt för denna typ av situationer. Gör man åtgärder av detta slag kan den…