Dröjsmålsränta

Finns det i det ingångna avtalet ett avsnitt om dröjsmålsränta så ska denna betalas ifall man inte har skött återbetalningarna som planerat. Dröjsmålsräntan tas ut från den dagen som det är angivet i avtalet. Denna dag brukar vara sista förfallodagen och därmed räknas ränta från denna dag. Finns det inget avtalat om dröjsmålsränta är det…

Dröjsmålsränta

Betalar du inte en skuld i tid finns det risk att du åker på något som brukar kallas för dröjsmålsränta. Det är helt en ränta på din obetalda skuld. Skillnaden mellan detta och vanlig ränta är att dröjsmålsräntan är högre och att man bara betalar den om en inbetalning av något skäl skulle utebli. Detta…

Dröjsmålsränta

Har man en betalning som man ska göra är det alltid bäst att göra den i tid. Är man sen med sina betalningar finns det stor risk att man åker på att betala dröjsmålsränta. Och det är ju inte direkt skojigt att betala extra pengar för något när det egentligen inte alls var nödvändigt. Det…