Borgensåtagande

Ett borgensåtagande är när man lovar att betala en skuld eller ett lån ifall någon annan inte klarar av att betala det. Det vanligaste är att man gör detta när någon närastående vill ta ett lån eller liknande men har lite för svag ekonomi för att bli godkänd. Med din hjälp som borgensman kan personen…