Borgenär

En borgenär är den person eller företag som lånar ut pengar till någon annan. Motsatsen till borgenär är gäldenär, vilket är den som har en skuld. Ordet borgenär är ganska enkelt att förväxla med borgen, borgensman och liknande ord, varför man bör vara extra uppmärksam på dess innebörd. Dessa begrepp betyder något helt annat och om…