Bedömning av skuld & betalförmåga

Vill man få till en skuldsanering kommer Kronofogden att göra en bedömning av den ansökandes möjlighet att betala av skulderna i framtiden. Här tar Kronofogden hänsyn till den totala skulden, hur stora inkomsterna är nu och de kommer att vara i framtiden, ålder, arbetsförmåga, utbildning, eventuella sjukdomar och arbetslöshet. I skuldsaneringslagen finns det inget som säger exakt…