Betalningsföreläggande

Betalar man inte en skuld efter det att inkassokrav har kommit kan fordringsägaren eller inkassoföretaget kontakta Kronofogdemyndigheten och hos dem ansöka om ett betalningsföreläggande. Beslutar Kronofogden att utfärda ett betalningsföreläggande betyder detta att de har beslutat att du är skyldig att betala tillbaka det du har krävts på. Sen är detta inte alls samma sak…