Banksekretess

Vänder man sig till en bank för att antingen ta ett lån eller för att rådgöra i ekonomiska frågor är det viktigt att man kan känna sig trygg.  Som ett led i detta finns banksekretessen som säger att en anställd på en bank inte får lämna ut uppgifter om dig till utomstående. Det råder alltså…