Avdragsgill

Detta är en term som man använder för utgifter vilka man kan göra avdrag för i deklarationen.  Du får då helt enkelt göra ett avdrag som innebär en skattelättnad för dig. Tittar man på lån så kan du dra av 30 % av räntekostnaden. Detta gäller för räntekostnad upp till 100 000 kr per år.…

Avdragsgill ränta

I princip alla låna medför en kostnad som långivaren tar ut i form av ränta. Det är bara genom ränta som långivarna får ta ut de pengarna som de ska ha till sin egna vinst. Alla andra avgifter så som aviavgift och uppläggningsavgift ska enbart användas till att täcka deras kostnader. Eftersom kostnaderna som är…

Räntan avdragsgill

Numera har låneföretagen blivit tvingade att ändra om hur de visar sina kostnader så att det de vill ta ut i vinst ska redovisas som ränta. Detta har även fört med sig lite andra grejer och en av sakerna är definitivt positivt för låntagarna. Räntorna har numera gått upp från inget per lån till att…