Bankerna och ARN

För några dagar sedan kom det ut lite intressant statistik som rörde anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som gällde våra banker. Nu är detta en sajt som till stora delar handlar om lån och tyvärr framgick det inte hur många av dessa ärenden som handlade om just lån. Det sas bara att det vanligaste är…