Anskaffningsvärde

Detta är det värde som t ex en fastighet eller aktie har vid den tidpunkten som köpet görs.  När det gäller bostad kan anskaffningsvärde / köpeskilling påverka hur mycket du får låna. Vanligen får man låna som mest 85 procent av bostadens värde eller som mest 85 procent av köpeskillingen. En bostad kan vara värd…