Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en typ av anmärkning som används för personer som inte har betalat tillbaka en skuld i tid. Detta medför att en betalningsanmärkning ofta används som ett tecken på att personen i fråga har en ekonomi som är dålig eller icke under kontroll. Beloppsgränsen för en betalningsanmärkning är så låg som 100 kr.…