Amorteringsbelopp

Det är det beloppet som du betalar i amortering till långivaren vid varje tillfälle. Alltså det som du betalar utöver ränta och andra avgifter som kan finnas med på avin. Läs mer om amortering. Viktigt att veta är att du oftast kan betala in ett större belopp än det som står på avin och som finns med i…