Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Avancerad sökning
Om Allt om lån
Kontakta oss
Sitemap

Dröjsmålsränta

Finns det i det ingångna avtalet ett avsnitt om dröjsmålsränta så ska denna betalas ifall man inte har skött återbetalningarna som planerat. Dröjsmålsräntan tas ut från den dagen som det är angivet i avtalet. Denna dag brukar vara sista förfallodagen och därmed räknas ränta från denna dag.

Finns det inget avtalat om dröjsmålsränta är det räntelagen som styr vad en fordringsägare kan kräva. Denna lag säger att dröjsmålsränta får tas ut en månad efter det att fordringsägaren har skickat ut sitt betalningskrav. Vanligtvis finns det angivet i kreditavtalet vilken ränta som ska tas ut. Skulle detta inte finnas är det referensräntan som Riksbanken bestämmer två gånger per år som man får ta ut plus 8 %.

Jämkning av dröjsmålsränta

Har du inte betalat en skuld pga sjukdom, arbetslöshet, dödsfall eller någon annan liknande händelse som du inte själv har makten över kan ibland dröjsmålsräntan jämkas. Det är som sagt bara vid någon oväntad händelse som det finns chans till att få jämkning och det är heller inte då klart att du får det. Ta kontakt med fordringsägaren och framför dina argument till denne för att se vad de säger.

Läs vidare i nästa steg - Inkasso.

Dela denna artikel på Alltomlån.com
 

OBS! Det är viktigt att du betalar dina lån i tid. Annars är risken att extra kostnader tillkommer. Vill du läsa mer om vad som kan hända ifall räkningarna inte betalas kan du göra det på vår avdelning som handlar om - Skuld som förfaller.

Hitta ditt privatlån

Lånebelopp
Löptid
Årsinkomst