Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Avancerad sökning
Om Allt om lån
Kontakta oss
Sitemap

Vad händer vid skuldsanering?

Något man ska ha klart för sig är att det inte kommer att bli några lätta år ifall man får skuldsanering. Skuldsanering är inget man ska ha som mål utan det är enbart något som kan hjälpa till ifall problemen är alldeles för stora. Du får nämligen räkna med att leva på existensminimum under de närmaste fem åren. Alla inkomster som överstiger denna nivå kommer då att gå till att återbetala skulderna.

Ansvaret för att skulderna betalas under denna tiden är det du som har. Vissa fordringsägare kommer att hjälpa till genom att skicka ut inbetalningskort men det finnas andra som inte gör detta. Det du då får göra är att ta kontakt med dem för att ta reda på hur de vill har in sina pengar.

Delen av skulden som du ska betala enligt skuldsaneringsplanen blir du befriad från vid den tidpunkten då planen går ut.

Förändringar av planen

Sedan finns det saker som kan förändra din förmåga att sköta betalningarna enligt planen. T ex om du får ett bättre betalt jobb eller om du blir av med ditt jobb. Får du mindre pengar ska du ta kontakt med Kronofogden för att ansöka om att förändra planen.

Får du istället mer pengar så kan fordringsägarna önska att tempot i betalningarna ökas. Du kan själv också självklart öka tempot i betalningarna om du känner att du klarar av detta. Vill du eller fordringsägarna ändra i planen kan en sådan ansökan skickas in till myndigheten.

En skuldsanering kan upphävas om vissa villkor inte har följts. Detta är t ex om du inte har betalat tillbaka som du skulle göra enligt den uppsatta planen. Vid sådana tillfällen kan fordringsägarna ansökan om att skuldsanering upphävs. Skulle en sådan ansökan gå igenom kommer du att få det fulla ansvaret för att betala tillbaka skulderna som omfattas av skuldsaneringen minus den summa du redan klarat av enligt planen.

Temporära problem

Om man har skuldsanering är det extra viktigt att planera ekonomin på ett bra sätt. Det gäller att klara av temporära svårigheter på ett sådant korrekt vis att fordringsägarna inte kan få saneringen upphävd.

Skulle nya lån eller andra skulder uppkomma under tiden som en skuldsanering är aktiv kan dessa skulder drivas in av Kronofogden under tiden som saneringen är aktiv. Se därför till att inte dra på dig nya skulder under denna tid.

Dela denna artikel på Alltomlån.com
 

OBS! Det är viktigt att du betalar dina lån i tid. Annars är risken att extra kostnader tillkommer. Vill du läsa mer om vad som kan hända ifall räkningarna inte betalas kan du göra det på vår avdelning som handlar om - Skuld som förfaller.

Hitta ditt privatlån

Lånebelopp
Löptid
Årsinkomst