Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Avancerad sökning
Om Allt om lån
Kontakta oss
Sitemap

Kronofogdens utredning

Uppfylls de kraven som Kronofogden ställer för att skuldsanering ska godkännas kommer deras beslut att bli att en sådan inleds. Då kommer myndigheten att lämna ett förslag på hur denna sanering ska skötas. I förslaget hittar man här t ex en betalningsplan som normalt ligger på fem år.

Hur mycket som ska betalas osv enligt denna plan kommer då att styras av betalningsförmågan. Vad denna blir bestäms utifrån vad som behövs för den ansökande och hans eventuella familj i uppehåll. Det som uppehållet räknas ut till kommer att behållas från löneinkomsterna. Alla intjänade pengar som överstiger denna summa kommer att användas för att återbetala skulder. Du kommer alltså att få leva på existensminimum under den tiden som skuldsaneringen pågår vilket inte är enkelt men fullt möjligt. En skuldsanering ska alltså ses som sista utgångsvägen.

Detta förslag ska sedan den ansökande godkänna innan det skickas vidare. Har det godkänts skickas det ut till de som fordringskrav. Dessa har också chansen att uttala sig men här kan fortfarande Kronofogden bestämma. Skulle det vara så att någon part är missnöjd går det att överklaga ett beslut till tingsrätten.

Vad betalar man under utredningen?

När en myndighet gör en utredning tar denna ju alltid lite tid att genomföra. Då är det troligt att räkningar dyker upp under denna tid. Det som man då ska betala är det vanliga levnadskostnaderna. Här räknas t ex hyra, el- och telefonräkning, TV-avgift och eventuellt underhåll till barn.

De skulderna som ingår i själva ansökan för skuldsanering kan man avvakta med under tiden ärendet behandlas.

Står bostaden som säkerhet för ett lån som ska betalas av under denna tid ska detta också betalas om möjligt. Sen är det ju självklart inte fel att betala extra saker om man kan. Allt som går är ju bra att göra.

Avslag på ansökan

Skulle det vara så att ansökan inte går igenom kommer Kronofogden att motivera varför den inte gör det. I denna motivering går det även att hitta en vägledning när det kan vara aktuellt att ansöka igen. För det finns inget som säger att man inte blir godkänd för skuldsanering i framtiden om en första ansökan har nekats.

Blir utslaget negativt från Kronofogden gäller det att inte bli nedslagen av detta. Istället bör man försöka se det som att myndigheten tror att du själv kan klara av att lösa de ekonomiska problemen utan deras hjälp. Gör därför upp en bra budget och se till att kämpa så går det hela säkert att lösa.

Dela denna artikel på Alltomlån.com
 

OBS! Det är viktigt att du betalar dina lån i tid. Annars är risken att extra kostnader tillkommer. Vill du läsa mer om vad som kan hända ifall räkningarna inte betalas kan du göra det på vår avdelning som handlar om - Skuld som förfaller.

Hitta ditt privatlån

Lånebelopp
Löptid
Årsinkomst