Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Avancerad sökning
Om Allt om lån
Kontakta oss
Sitemap

Vad kan saneras?

En skuldsanering omfattar de allra flesta skulderna som finns när ett beslut tas av Kronofogden. Vid denna tidpunkt bortfaller även borgenärens rätt till eventuell ränta och dröjsmålsränta på skulderna från denna dag.

Dock finns det några typer av skulder som kan undantas från detta beslut och några av dessa är:

  • Skulder som är villkorade. Detta är skulder som en borgenär bara kan kräva in ifall vissa villkor har uppfyllts.
  • Eventuella skulder där beloppet inte har fastställts.
  • Ligger betalningsdatumet långt i framtiden kan de undantas.
  • Statliga fordring i form av studielån som ännu inte har förfallit till betalning.

Skulder som aldrig omfattas av skuldsanering

Det finns även en del skulder som aldrig omfattas av skuldsanering. Dessa är klart värda att läsa igenom så att man är medveten om vad som gäller.

  • Fordran som gäller underhåll av barn. Skulle det vara så att Försäkringskassan betalar ut ett underhållsstöd eller bidragsförskott kan som skulle ha betalat få en skuld till Försäkringskassan.
  • En inteckning i fastighet eller tomrätt samt handpanter och andra skulder med panträtt, viss annan förmånsrätt eller rätt för borgenären att hålla kvar gäldenärens egendom (retentionsrätt), så långt säkerheten räcker till betalning av skulden.
  • Framtida hyresskulder eller någon annan skuld som kräver en motprestation av borgenären.
  • Fodringar som det tvistas om.

Lika stor rätt

Alla fordringar som ingår i en skuldsanering har lika stor rätt. Detta betyder att alla har samma rätt att få sina pengar återbetalda oavsett storlek osv på skulden.

Dock går det att undvika detta ifall alla är överens. Det kan t ex vara så att man betalar tillbaka en fordringsägare som skulden är lite hos i en omgång istället för att dela upp dessa betalningar i många olika tillfällen.

Det viktiga är att veta att alla fordringsägare har samma rätt till pengar.

Dela denna artikel på Alltomlån.com
 

OBS! Det är viktigt att du betalar dina lån i tid. Annars är risken att extra kostnader tillkommer. Vill du läsa mer om vad som kan hända ifall räkningarna inte betalas kan du göra det på vår avdelning som handlar om - Skuld som förfaller.

Hitta ditt privatlån

Lånebelopp
Löptid
Årsinkomst