Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Avancerad sökning
Om Allt om lån
Kontakta oss
Sitemap

Bedömning av skuld & betalförmåga

Vill man få till en skuldsanering kommer Kronofogden att göra en bedömning av den ansökandes möjlighet att betala av skulderna i framtiden. Här tar Kronofogden hänsyn till den totala skulden, hur stora inkomsterna är nu och de kommer att vara i framtiden, ålder, arbetsförmåga, utbildning, eventuella sjukdomar och arbetslöshet.

I skuldsaneringslagen finns det inget som säger exakt hur stor en skuld måste vara för att man ska kunna få skuldsaneringar. Detta är en bedömning som Kronofogden kommer att göra från fall till fall då det som vi ovan skriver är ett antal olika faktorer som spelar in. Detta för t ex med sig att man inte kan vara säker på att få skuldsanering även om man har skulder som överstiger de som någon annan har haft som blivit godkänd.

Bedömning av skälighet

En samlad bedömning av de personliga och ekonomiska förhållande görs av Kronofogden med hjälp av det vi skrev om ovan. Men det är inte bara bedömningen av skuld och betalningsförmågan som avgör ifall man får skuldsanering eller ej. Det är även fyra andra huvudpunkter som det kommer att tas stor hänsyn till.

  • Huvuddelen av skulderna ska vara minst 3-4 år gamla.
  • Kronofogden tar hänsyn till hur skulderna har uppkommit. T ex genom konsumtion, bostadslån, lån för näringsverksamhet, borgensåtagande, skadestånd och skatteskulder.
  • Den ansökande ska även aktivt verkligen ha försökt att lösa problemen. Har den ansökande inte gjort något alls för att lösa sina skulder utan satt allt sitt hopp till skuldsanering kommer ansökan troligen att nekas tills dess att man riktigt försökt.
  • Kronofogden tar också hänsyn till hur samarbetsvillig den ansökande har varit under ansökningsprocessen.

Dela denna artikel på Alltomlån.com
 

OBS! Det är viktigt att du betalar dina lån i tid. Annars är risken att extra kostnader tillkommer. Vill du läsa mer om vad som kan hända ifall räkningarna inte betalas kan du göra det på vår avdelning som handlar om - Skuld som förfaller.

Hitta ditt privatlån

Lånebelopp
Löptid
Årsinkomst